©Copyright AmuGruppen YRKE AB / Nätverksteknikerna Peter Kan
BUSSAR
Systembuss
Processorn kommunicerar med omvärlden” genom sina kontakter
(pins). Dessa kontakter kan indelas i tre kategorier:
Adress
Data
kontroll
Sammanfattat kallas dessa tre tillsammans för systembuss.
En buss är en kontaktbana i vilken det förekommer ett flöde av data.
Inuti datorn kan de flesta komponenter kommunicera med varandra
genom dessa bussar. En buss kapacitet mäts på dess bredd, vilket
definieras av antalet bitar.
Adressbussen
Adressbussens bredd avgör hur mycket minne som processorn kan
adressera. 20 bitars buss gör att processorn kan adressera 1024 MB
(2
20
). En 286:a har 24 adressben vilket gör att processorn kan
adressera 16MB (2
24
) och en 486:a har 32 adressben vilket gör att
processorn kan adressera 4GB (2
32
).
Databussen
Databussens bredd avgör hur mycket data som processorn kan hämta
och skicka vid ett tillfälle (klockcykel). Ju bredare buss, desto mer
9d8be9d50730bbdec5d3690db22d4c11
©Copyright AmuGruppen YRKE AB / Nätverksteknikerna Peter Kan
information kan hanteras samtidigt, vilket i sin tur betyder att datorn
arbetar snabbare.
Kontrollbussen
Kontrollbussen är nödvändig för att styra operationerna processorn
skall behandla (eller icke behandla), såsom IRQ, DMA, I/O osv.
Sammanfattat är bussarna kommunikationslänken mellan de olika
delarna i datorn.